Trang phục năm mới của Carbon Monoxide: Bạn sẽ khóc với tiếng cười😂💃

Bạn đã nghĩ về cách ăn mặc cho một bữa tiệc năm mới? Nếu không, sau đó chúng tôi cung cấp cho bạn một số ý tưởng đùa. Họ sẽ chế nhạo bạn những giọt nước mắt, tăng tâm trạng và khả năng sáng tạo của bộ não. Và sau đó bạn quyết định chính xác điều gì sẽ tỏa sáng vào đêm giao thừa năm mới. "