Chống chỉ định cho môi xăm

Hình xăm môi là phổ biến cả trong dân số của đất nước chúng ta, và các nước khác. Thủ tục này đã trở nên phổ biến trong thập kỷ qua. Xăm liên quan đến sự xâm nhập của sắc tố phân tán cao vào lớp bề mặt của da, đó là lý do tại sao nó có thể tạo ra trang điểm. Thời hạn trang điểm vĩnh viễn đạt trung bình 3-5 năm và phụ thuộc vào một số yếu tố, trong đó có các đặc điểm của da của một người. Cần lưu ý rằng sự điều chỉnh thẩm mỹ của đôi môi dưới ảnh hưởng của gây mê, là chất lỏng gây mê. Gây mê cho phép bạn xăm đôi môi của bạn thoải mái hơn và không đau đớn.

Tuy nhiên, những ưu điểm của xăm mình được chống đối bằng cách chống chỉ định. Khi xăm môi, chống chỉ định khác nhau giữa tương đối và tuyệt đối.

Chống chỉ định tuyệt đối có nghĩa là:

Chống chỉ định tương đối của xăm bao gồm: