Raspberry compote

Đầu tiên, nho khô phải được rửa sạch và làm sạch. Đặt nho khô rửa trong ấm trà. W Thành phần: Hướng dẫn

Đầu tiên, nho khô phải được rửa sạch và làm sạch. Đặt nho khô rửa trong ấm trà. Đổ đầy nước sôi. Hãy để các compote nho khô được truyền trong khoảng 30 phút. Lọc các compote thông qua một cái sàng, bạn có thể ăn các loại quả mọng, và chất lỏng - đổ trên kính, chúng tôi mát mẻ và phục vụ. Một loạt các nho khô đã sẵn sàng!

Phục vụ: 6-7