Bánh "Sweet Mom"

Bánh không nướng Bánh này cho mẹ có thể được nấu chín ngay cả bởi một nữ sinh. Đơn giản của việc chuẩn bị của nó bao gồm trong đó bánh không cần phải được nướng, bên cạnh đó, toàn bộ quá trình mất tối thiểu thời gian. Để làm cho nó, bạn cần phải thực hiện các cookie thông thường (tốt nhất là mật ong kem) và cát nó với hai loại kem sữa đông ngon. Nó không quan trọng nếu không có ca cao hoặc nho khô trong tầm tay. Bánh vẫn ngon.

Bánh không nướng Bánh này cho mẹ có thể được nấu chín ngay cả bởi một nữ sinh. Đơn giản của việc chuẩn bị của nó bao gồm trong đó bánh không cần phải được nướng, bên cạnh đó, toàn bộ quá trình mất tối thiểu thời gian. Để làm cho nó, bạn cần phải thực hiện các cookie thông thường (tốt nhất là mật ong kem) và cát nó với hai loại kem sữa đông ngon. Nó không quan trọng nếu không có ca cao hoặc nho khô trong tầm tay. Bánh vẫn ngon.

Thành phần: Hướng dẫn