Trang chủ sherbet

Scherbet với các loại hạt và nho khô Sherbet từ Korovka là một món ăn gợi nhớ của đồ ngọt phương Đông, kem và kẹo mềm với việc bổ sung các loại hạt, bánh quy và nho khô. Tất cả các thành phần hài hòa tốt với nhau, làm phong phú thêm hương vị và bổ sung cho nhau. Từ các món bánh kẹo và bánh kẹo được làm sẵn được chuẩn bị một cách nhanh chóng và đơn giản. Nếu nho khô lớn, thì mong muốn cắt thành hai nửa hoặc một phần tư. Hazelnut được đặt hoàn toàn.

Scherbet với các loại hạt và nho khô Sherbet từ Korovka là một món ăn gợi nhớ của đồ ngọt phương Đông, kem và kẹo mềm với việc bổ sung các loại hạt, bánh quy và nho khô. Tất cả các thành phần hài hòa tốt với nhau, làm phong phú thêm hương vị và bổ sung cho nhau. Từ các món bánh kẹo và bánh kẹo được làm sẵn được chuẩn bị một cách nhanh chóng và đơn giản. Nếu nho khô lớn, thì mong muốn cắt thành hai nửa hoặc một phần tư. Hazelnut được đặt hoàn toàn.

Thành phần: Hướng dẫn