Bánh tự làm với bánh pudding

Bánh nướng thịt manna thịt tôi đề xuất để nấu bánh nướng xốp manna nạc. Tính đặc thù của họ là thành phần của thử nghiệm bao gồm một lượng khá lớn bánh pudding vani. Từ đó, bánh nướng nướng trở nên mềm hơn và thơm hơn nhiều. Ở trung tâm của mỗi keksika bạn sẽ tìm thấy một bất ngờ trong các hình thức của một hòn đảo của mứt cam. Trong khi nướng, mứt thâm nhập vào toàn bộ bột, bánh trở nên ngon ngọt và thu được thêm hương vị ghi chú!

Bánh nướng thịt manna thịt tôi đề xuất để nấu bánh nướng xốp manna nạc. Tính đặc thù của họ là thành phần của thử nghiệm bao gồm một lượng khá lớn bánh pudding vani. Từ đó, bánh nướng nướng trở nên mềm hơn và thơm hơn nhiều. Ở trung tâm của mỗi keksika bạn sẽ tìm thấy một bất ngờ trong các hình thức của một hòn đảo của mứt cam. Trong khi nướng, mứt thâm nhập vào toàn bộ bột, bánh trở nên ngon ngọt và thu được thêm hương vị ghi chú!

Thành phần: Hướng dẫn