Phô mai cottage và soong gạo với nho khô

Soong phô mai với cơm và nho khô là một món tráng miệng tuyệt vời! Một miếng thịt hầm này không chỉ thỏa mãn, mà còn hữu ích! Phô mai cottage và soong gạo cũng có thể trở thành một bữa ăn sáng lý tưởng, điều chính là để đun sôi gạo trước, sau đó chuẩn bị của nó không mất nhiều thời gian. Là một bổ sung, phục vụ nước xốt berry, sữa đặc hoặc đơn giản là rắc từng phần của món tráng miệng với đường bột.

Soong phô mai với cơm và nho khô là một món tráng miệng tuyệt vời! Một miếng thịt hầm này không chỉ thỏa mãn, mà còn hữu ích! Phô mai cottage và soong gạo cũng có thể trở thành một bữa ăn sáng lý tưởng, điều chính là để đun sôi gạo trước, sau đó chuẩn bị của nó không mất nhiều thời gian. Là một bổ sung, phục vụ nước xốt berry, sữa đặc hoặc đơn giản là rắc từng phần của món tráng miệng với đường bột.

Thành phần: Hướng dẫn